„We are leading brand owners to success - wherever on this planet.“

Latest Stories

Linked Magazine no. 7

Haber ve Yazılar

Biz kimiz?

Adımız Linked2Brands.

Adımızdan da anlaşılacağı gibi marka ile tüketiciyi kritik karar noktasında, yani tam satış noktasında bir araya getiririz. Müşterilerimize ait markaların bütün pazarlarda, bütün kanallardan aslına uygun, tutarlı bir şekilde tanıtılmasını sağlarız.

Stefan Hilss
Managing Director, linked

Bir markanın, pazarda kimliğini şaşmaz bir şekilde yerleştirebilmesini ve tipik marka deneyimini sunmasını garanti edecek şekilde tutarlı sinyaller göndermesinin yolu budur. İlk tasarım taslağından ürünün uygulamaya koyulmasına kadar bütün süreçte müşterilerimizin yanındayız. Logo, renk, özel tipografi, görüntüler vb. dahil olmak üzere bütün öğelerin aslına tam uyan röprodüksiyonu marka açısından olmazsa olmaz nitelik taşır... ve bizim dünya ölçeğindeki uzmanlığımızdır! Köklerimiz, baskı öncesi hizmetlerde uzman olan Janoschka’ya dayanmaktadır. Bu sayede, marka sunumundaki farklı temas noktalarında, tasarım uyarlama ve ambalaj geliştirmede yirmi beş yıllık deneyimi ve somut bir bilgi birikimini arkamıza alarak kendimizi kabul ettirmiş bulunuyoruz.

Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz?

 • bulp
 • world
Our Valuechain
 • Hedef, Marka Başarısı

 • Gezegenin Her Yerinde Tutarlı Marka Deneyimi

 • Linked2Brands: Markalarınızın her yerde, her zaman aslına uygun ve aynı şekilde sunulması için kendimizi marka kimliklerini global ve giderek de dijital pazarlarda gerçekleştirme ve korumaya adadık. Müşterileriniz, ister süpermarkette ister mobil cihazdan alışveriş ederken ne zaman marka ile karşı karşıya gelse markaya ilişkin bütün içeriğin ona ulaşmasını sağlamak bizim işimiz.

  Tasarım uyarlama, sunum, fotoğraf, grafik ve reproda aslına uygun renk yönetiminin uzmanı olarak yaratıcılık, danışmanlık ve teknik desteği içeren tam kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Markalı ürünler ortaya koyanlara, değer yaratma zincirinin en başından itibaren yardım ederek zincirin son halkasını, yani tasarım sunumu ve baskı aşamalarını hedefleyen çözümler sunmaya hazırız. Tek noktadan tüm süreci yöneten bir ekip olarak ilk adımdan itibaren müşterinin yanında yer alır, verimli çözümleri seçerek tasarruf etmelerini sağlarız.

 • Linked2Brands marka yönetimi, yaratım, pazarlama ve prodüksiyon evrelerini birbirine bağlar:

  Her işlemi eksiksiz biçimde ve bireysel düzeyde müşterimize uyarlar ve marka sahiplerine doğru karar vermeleri için her türlü bilgiyi sağlarız. Her ölçekte FMCG (esnek ambalaj üreticisi) müşterilerimiz için kolaylıkla uygulamaya geçirilebilecek baskılı ve dijital marka sunumları hazırlarız.

   

  Net iletişim ve yakından eşgüdüm süreçleriyle uzman ekibimiz ilgili bütün tarafların faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlar. Bitmedi: Sürekli daha ileri gidiyoruz! Ne de olsa başarı, sadece işin ehli olmakla sağlanmıyor; hiç durmadan öğrenmek, anlamak ve kendini geliştirmek gerekir.

  Linked2Brands: Hiçbir detayı kaçırmaz.
  Gözümüz hep logolarınızda, renk konseptlerinizde, motiflerinizde ve tamamen size özgü tipografinizdedir; sözün kısası, markanızı benzerlerinden ayıran her şeyde! Bu yolla, marka sunumunuzun etkisini kaybetmesini önleriz.

Brands who trust us